kodikas-katanalotikis-deontologias

Ο νέος Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Πόσο καλά γνωρίζετε τα δικαιώματά σας ως καταναλωτές για να τα διεκδικήσετε εάν χρειαστεί; Οι έμποροι – προμηθευτές έχετε ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις σας ώστε να αποφύγετε πιθανά πρόστιμα και αποζημιώσεις;

Όλα τα παραπάνω θα τα δούμε αναλυτικά σήμερα, καθώς από σήμερα, 1η Απριλίου 2017 τίθεται σε ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΠΔ 10/2017), ο οποίος προβλέπει μια σειρά δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων τόσο για τους προμηθευτές, δηλαδή τους εμπόρους, όσο και για τους καταναλωτές.

 

Αν είστε καταναλωτής:

Ας ξεκινήσουμε από εσάς τους καταναλωτές για να δούμε πώς προστατεύεστε με βάση το νέο Κώδικα αλλά και τι πρέπει να αποφύγετε για να μη «χάσετε το δίκιο σας».

 1. Καταρχήν, πριν δεσμευτείτε από οποιαδήποτε σύμβαση, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε το σχέδιο της σύμβασης χωρίς καμία απολύτως οικονομική σας επιβάρυνση.
 1. Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε με σαφήνεια οτιδήποτε αφορά τη σύμβασή σας και συγκεκριμένα: το συνολικό τίμημα, πρόσθετες επιβαρύνσεις αν υπάρχουν, τυχόν αναπροσαρμογή του τιμήματος, τους όρους εξόφλησης, τη διάρκεια της σύμβασης, τυχόν επιβαρύνσεις για πρόωρη διακοπή της σύμβασης, τις προϋποθέσεις ευθύνης του πωλητή καθώς και τους όρους της εγγύησης (περιεχόμενο, χρονική διάρκεια, έκταση εδαφικής ισχύος).
 1. Βασικό σας δικαίωμα, ιδίως όταν η σύμβαση πραγματοποιείται από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος, π.χ. ηλεκτρονική αγορά μέσω διαδικτύου, είναι να έχετε ενημερωθεί για το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αλλά και πώς να το ασκήσετε (τρόπο, προθεσμία κλπ.)
 1. Κατά την τηλεφωνική σας εξυπηρέτηση και υποστήριξη έχετε δικαίωμα να εξυπηρετηθείτε όσο το δυνατόν συντομότερα και χωρίς υπερβολική αναμονή. Το ίδιο ισχύει και όταν η επικοινωνία σας με τον έμπορο γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω φόρμας επικοινωνίας.
 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα πρέπει να είναι ασφαλή και απόρρητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να διαβιβαστούν ή να γνωστοποιηθούν σε τρίτους χωρίς τη δική σας προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση.

 

 

Για περισσότερα νομικά θέματα κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube   youtube subscribe 9348224

Συμβουλές προς καταναλωτές – Υποχρεώσεις:

Οι συμβουλές που δίναμε μέχρι πρότινος στους καταναλωτές έρχονται πλέον με το νέο Κώδικα να γίνουν υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό πλέον χρειάζεται μεγάλη προσοχή από εσάς τους καταναλωτές, ώστε να μη χάσετε την προστασία, την οποία ο νόμος σας παρέχει.

Έτσι θα πρέπει να:

 • Διαβάζετε προσεκτικά τους όρους των συμβάσεων και ειδικά όταν αγοράζετε διαδικτυακά να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μέσω της οποίας πραγματοποιείτε την αγορά σας.
 • Οφείλετε να είστε επιμελείς ως προς τις οικονομικές σας υποχρεώσεις έναντι του προμηθευτή – εμπόρου και να συμπεριφέρεστε με ευπρέπεια και ευγένεια.
 • Να απέχετε από δυσφημιστικές πράξεις και ενέργειες κατά των προμηθευτών.
 • Να μην ασκείτε καταχρηστικά τα δικαιώματά σας.
 • Να ενημερώνετε για κάθε στοιχείο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύναψη της σύμβασης, όπως π.χ. στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας αλλά και κάθε μεταβολή αυτών.

 

Αν είστε έμπορος:

Ειδικά για εσάς τους εμπόρους μεγαλύτερη πρακτική αξία αλλά και χρησιμότητα έχουν οι υποχρεώσεις που έχετε έναντι των καταναλωτών. Για να αποφύγετε περιττά πρόστιμα, αποζημιώσεις, έξοδα και άσκοπη ταλαιπωρία οφείλετε να είστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος. Όμως, για να είστε συνεπείς και ασφαλείς θα πρέπει πρώτα να γνωρίζετε ποιες είναι αυτές οι υποχρεώσεις:

 1. Θα πρέπει να παρέχετε εγγράφως και στην ελληνική γλώσσα πλήρη ενημέρωση των στοιχείων ταυτότητάς σας όπως π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και την εμπορική σας επωνυμία.
 1. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υλικά, τεχνικές και μεθόδους, τα οποία οδηγούν στην παραγωγή αλλά και τη διάθεση στην αγορά ασφαλών και μη ελαττωματικών προϊόντων. Τα προϊόντα σας θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για την ασφάλεια, την υγεία των καταναλωτών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.
 1. Η παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια προϊόντων θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα όπως π.χ. αποδείξεις, παραστατικά, εγγυήσεις, τεχνικά εγχειρίδια καθώς και από την αναγκαία σήμανση όπως π.χ. σημάνσεις ασφάλειας, καταλληλότητας, ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης κ.α.
 1. Η σύμβασή σας με τον καταναλωτή θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θέτει ο νόμος όπως π.χ. διάρκεια της σύμβασης, συνολικό τίμημα, όρους εξόφλησης, ειδικούς όρους, ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις, εγγυήσεις κ.α. Ειδικά αν διατηρείτε ιστοσελίδα (website) στο διαδίκτυο και διαθέτετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), φροντίστε να είστε εφοδιασμένοι με σωστούς και κατάλληλους όρους χρήσης.
 1. Μια βασική σας υποχρέωση, ειδικά για παροχή αγορών ή υπηρεσιών εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος όπως για παράδειγμα μέσω του ηλεκτρονικού σας καταστήματος (e-shop) είναι η ακόλουθη: Οφείλετε να ενημερώσετε τον καταναλωτή για το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, την προθεσμία αλλά και τον τρόπο που θα το πράξει.
 1. Οφείλετε να απέχετε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, παραπλανητικές ή επιθετικές όπως ενδεικτικά αθέμιτη ή παραπλανητική διαφήμιση, μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία (spam) κ.α.
 1. Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών θα πρέπει να γίνεται πάντα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος και να διαφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση το απόρρητο αυτών.
 1. Είναι πλέον υποχρεωτική βάσει της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας η ενημέρωση που πρέπει να παρέχετε στους καταναλωτές για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους.

 

Χρήσιμη Συμβουλή:

Ειδικά για εσάς που διατηρείτε ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) θα πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας σας. Ένας εξειδικευμένος δικηγόρος θα πρέπει με τη δική σας βοήθεια και καθοδήγηση να συντάξει τους όρους χρήσης που θα σας κατοχυρώνουν και θα σας προστατεύουν έναντι όλων. Οι όροι χρήσης είναι στην ουσία η σύμβασή σας με τον κάθε καταναλωτή – πελάτη ξεχωριστά. Σκεφτείτε επομένως τα οφέλη από μια σωστή σύμβαση, η οποία θα σας κατοχυρώνει. Από την άλλη πλευρά σκεφτείτε πόσο θα μπορούσε να σας εκθέσει και να σας ζημιώσει μια κακογραμμένη ή λανθασμένη σύμβαση η οποία υπογράφετε ξανά και ξανά. Συνεπώς, επιλέγοντας ποιους όρους χρήσης θα έχετε στην ιστοσελίδα σας, επιλέγετε και την προστασία που θέλετε να έχετε!

 

Τέλος, να πούμε ότι όλα τα παραπάνω είναι μερικά ενδεικτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν καταναλωτές και εμπόρους σύμφωνα με το νέο Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναζητείται έγκυρη αλλά και έγκαιρη νομική συμβουλή. Πάντα με τη βοήθεια ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικηγόρου θα καθοδηγηθείτε στο πώς θα πρέπει να κινηθείτε νομικά στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση, είτε για να προστατευθείτε αποτελεσματικά, είτε για να διεκδικήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.